FATAMORGANA

Data: 2022-03-25 19:00
Miejsce: Poznań
Ceny: 30 zł
Link bilety: https://www.bilety24.pl/teatr/933-fatamorgana-74165?id=388748


FATAMORGANA to artystyczne poszukiwanie na pograniczu teatru i sztuk wizualnych. To działanie rozszerzające pojęcie teatru cieni. Wykorzystując kolorowe światła, tekturowe marionetki, szklane naczynia czy obiekty skupiające lub rozpraszające wiązkę światła oraz muzykę artyści tworzą coś w rodzaju audiowizualnego impresjonizmu. Innymi słowy FATAMORGANA to podróż przez magiczną krainę światła, barw i dźwięków układających się w obrazy, czy raczej niekończącą się opowieść. Dobór środków wyrazu czyni spektakl odpowiednim dla widza w każdym wieku. Interpretacja treści zależy od wyobraźni widza. Spektakl dotyka tematu relacji natury i kultury, zależności między środowiskiem naturalnym i obecnością człowieka w świecie. Pośrednio realizuje też tematy związane z ekologią, uwrażliwia odbiorcę na piękno świata przyrody oraz odnosi się do zagadnień twórczości i kreatywności.
J A K P O W S T A Ł W S Z E C H Ś W I A T ?
Od tysięcy lat ludzie poszukują
odpowiedzi na podstawowe pytanie
dręczące podskórnie każdego z nas -
jak powstał wszechświat? W tym
samym czasie myśliciele i artyści
zastanawiają się skąd pochodzimy i
dokąd zmierzamy. To jak rozumiemy
kosmos i samych siebie w jego
przestrzeni nadal pozostaje
niemożliwą do usystematyzowania
teorią. Wiele jej elementów pojawia
się ukrytych w metaforach na ścieżce
poszukiwania piękna.
W S Z Y S T K O J E S T M O Ż L I W I E !
Co z tego co widzisz jest realne? Na ile
kształty, które rozpoznajesz są kreacją
natury, a na ile kreacją Twojego mózgu?
Które zjawiska są prawdą o świecie, a które
interpretacją naszych marzeń i wyobraźni?
Czym jest prawda i czy nie jest ona tylko
względnym, ulotnym spostrzeżeniem?
Potrzeba zrozumienia świata jest
najbardziej naturalną potrzebą wpisaną w
ludzką naturę. Najsilniej manifestuje się
ona w dzieciństwie napędzana przez
nieskrepowaną jeszcze ciekawość i
rozszalałą wyobraźnię. FATAMORGANA jest
podróżą do jej źródeł.
Dobór środków wyrazu czyni spektakl odpowiednim dla widza w każdym wieku. Kreatywni dorośli to dzieci, które przetrwały. Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko, zabierz je na "Fatamorganę"
Twórcy:
Anastasiia Miedviedieva
Oleh Nesterov
Nikon Medvedev
Paula Mac
Czas trwania: 40 minut

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Zapisując się do naszego newsletera wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu.

Do teatru można się dostać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki tramwajowe, to: przystanek Ratajczaka (ul. Św. Marcin), przystanek Pl. Wolności (przy budynku Arkadii w którym mieści się Teatr Ósmego Dnia), przystanek Pl. Cyryla Ratajskiego.

Koperta parkingowa znajduje się po drugiej stronie ulicy Ratajczaka, vis a vis wejścia do Teatru.

Wejście do budynku Arkadii w którym mieści się m.in. Teatr Ósmego Dnia – wysokie schodki uniemożliwiające samodzielne dostanie się do budynku, brak domofonu, dzwonka itp. Przy wejściu brak poręczy. Drzwi otwierają się bez problemu.

Teatr Ósmego Dnia znajduje się na II piętrze budynku. Po wezwaniu, wcześniejszym umówieniu się, obsługa pomaga dostać się do środka budynku. Po przejechaniu drzwi wejściowych osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu może skorzystać (w asyście pracownika teatru) z dostania się do windy.

Sale teatru znajdują się na II piętrze, wymagany transport windą. Winda – przyciski na odpowiedniej wysokości, lektor, brak znaczeń brajlowskich.

Przy drzwiach wejściowych do Teatru jest dzwonek, umiejscowiony jednak zbyt wysoko. Drzwi wejściowe do Teatru o odpowiedniej szerokości, otwierają się łatwo.

Wjazd na salę teatralną bez przeszkód. Dla osób na wózkach miejsca na widowni przewidziane są w jej dolnej części.
Wjazd do kasy bez przeszkód.

Toaleta dla osób na wózkach dostępna na III piętrze, konieczność dostania się do niej windą.

Szatnia spełnia kryteria dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wstęp
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (w skrócie Teatr Ósmego Dnia), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrosmegodnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Szymon Bojdo, email: biuro@teatrosmegodnia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  61 855 20 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/)

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.jpg
© 2017 Teatr Ósmego Dnia
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystając z serwisu akcetujesz pliki cookies.
Ok