Kamienica

Data: 2021-07-11 18:00
Miejsce: Poznań
Ceny: 20 zł
Link bilety: https://www.bilety24.pl/teatr/kamienica-65743?id=337221

Na rogu stała kamienica - teraz jest pusta przestrzeń.

Był wyjściowy płaszcz, kolekcja ulubionych klocków Lego, nowa pralka - zostały opowieści.

Niektórzy odzyskali album ze zdjęciami, ktoś zdołał zabrać przytulankę dla dziecka, inni nic.

Gdyby zniknięto ci dom - co zachowałoby się we wspomnieniach?

 Kamienica to interaktywna wystawa. Opowiada historie przypadkowych ofiar, osób, które straciły spokojny sen, mieszkania, majątki, pamiątki, bliskich, zdrowie… Tylko dlatego, że mieszkały w kamienicy na rogu ulic 28 czerwca 1956 i Czechosłowackiej. W kamienicy, która w niedzielę 4 marca 2018 roku tuż przed 8 rano wybuchła, ponieważ pewien mężczyzna był zazdrosny. Tak zwana “kwestia rodzinna”, a z jej powodu nie ma kamienicy.

Doniesienia medialne skupiały się na wątku sensacyjnym oraz na tym dniu, tym poranku, kiedy nastąpił wybuch. Kamienica zbiera to, co wybuch zabrał - wcześniejsze dni, tygodnie, miesiące, lata życia, wspomnienia, ważne chwile.

I choć od wybuchu minęły już trzy lata, to, czego nie ma, wciąż żyje w pamięci. 

koncepcja, research, reżyseria - Ula Kijak

research, dramaturgia - Justyna Machaj

Ona - Ewa Kaczmarek

On - Łukasz Pawłowski

montaż i opracowanie dźwięku - Maria Rumińska

wsparcie produkcyjne - Ewa Zaradna

grafiki - Alicja Biała

głosów użyczyli: Łukasz Chrzuszcz, Maksymilian Cichy, Paula Głowacka, Michał Kaleta, Piotr Kaźmierczak, Michał Kocurek, Maciej, Bruno i Hugo Krych, Edyta Łukaszewska, Zofia Nochowicz, Jakub Papuga, Daniela Popławska, Monika Przespolewska i Maja, Marcin Rumiński, Maria Rybarczyk, Andrzej Szubski, Kornelia Trawkowska, Katarzyna Węglicka, Martyna Zaremba-Maćkowska

wykorzystano fragmenty utworów Pawła "Siekiery" Siekierskiego

Sfinansowano ze środków budżetowych Teatru Ósmego Dnia.

Specjalne podziękowania:

 • dla Renaty Dudziak, Joanny Paszak, Sebastiana Kaczmarka - za poświęcony czas, rozmowy i zgodę na upublicznienie ich historii;
 • dla Marka Mołonia i Roberta Jóźwiaka - za otwartość i zgodę na odwołanie się do historii ich rodzin;
 • dla Marty Mazurek - za wiarę w ten projekt od samego początku i nieocenione wsparcie w dążeniu do jego powstania;
 • dla Prezydenta Jędrzeja Solarskiego - za rozmowę i pomoc w researchu;
 • dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a szczególnie dla jego Dyrektorki, Anny Krakowskiej - za wszelkie wsparcie w kontaktach z byłymi mieszkankami i mieszkańcami kamienicy oraz z innymi osobami i instytucjami zaangażowanymi w pomoc poszkodowanym;
 • dla Witolda Rewersa, Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - za rozmowę i pomoc w researchu;
 • dla Magdaleny Górskiej, Pełnomocniczki Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich - za rozmowę, wsparcie, motywację i inspiracje;
 • dla asp. Bartosza Urbańskiego, strażaka ze Szkoły Aspirantów PSP, działającego również w OSP, członka grupy poszukiwawczo-ratowniczej - za rozmowę, wsparcie i wyjaśnienia procedur działania straży pożarnej;
 • dla Andrzeja Borowiaka, rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - za rozmowę i pomoc w researchu;
 • dla Wandy Wasilewskiej - za konsultacje radiowo-reportażowe;
 • dla Małgorzaty Goślińskiej - za zgodę na wykorzystanie fragmentów jej artykułu;
 • dla Rafała Michalczuka - za konsultacje i wsparcie PR-owe;
 • dla Mieszka Dobka - za wsparcie montażowe przy filmach promocyjnych;
 • dla Małgorzaty Lasoty - za wsparcie promocyjne na ostatniej prostej


oraz

 • dla Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Studia Aktorskiego STA - za udostępnienie przestrzeni na potrzeby realizacji projektu.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Zapisując się do naszego newsletera wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu.

Do teatru można się dostać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki tramwajowe, to: przystanek Ratajczaka (ul. Św. Marcin), przystanek Pl. Wolności (przy budynku Arkadii w którym mieści się Teatr Ósmego Dnia), przystanek Pl. Cyryla Ratajskiego.

Koperta parkingowa znajduje się po drugiej stronie ulicy Ratajczaka, vis a vis wejścia do Teatru.

Wejście do budynku Arkadii w którym mieści się m.in. Teatr Ósmego Dnia – wysokie schodki uniemożliwiające samodzielne dostanie się do budynku, brak domofonu, dzwonka itp. Przy wejściu brak poręczy. Drzwi otwierają się bez problemu.

Teatr Ósmego Dnia znajduje się na II piętrze budynku. Po wezwaniu, wcześniejszym umówieniu się, obsługa pomaga dostać się do środka budynku. Po przejechaniu drzwi wejściowych osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu może skorzystać (w asyście pracownika teatru) z dostania się do windy.

Sale teatru znajdują się na II piętrze, wymagany transport windą. Winda – przyciski na odpowiedniej wysokości, lektor, brak znaczeń brajlowskich.

Przy drzwiach wejściowych do Teatru jest dzwonek, umiejscowiony jednak zbyt wysoko. Drzwi wejściowe do Teatru o odpowiedniej szerokości, otwierają się łatwo.

Wjazd na salę teatralną bez przeszkód. Dla osób na wózkach miejsca na widowni przewidziane są w jej dolnej części.
Wjazd do kasy bez przeszkód.

Toaleta dla osób na wózkach dostępna na III piętrze, konieczność dostania się do niej windą.

Szatnia spełnia kryteria dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wstęp
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (w skrócie Teatr Ósmego Dnia), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrosmegodnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Szymon Bojdo, email: biuro@teatrosmegodnia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  61 855 20 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/)

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.jpg
© 2017 Teatr Ósmego Dnia
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystając z serwisu akcetujesz pliki cookies.
Ok