Świat do zrobienia tu i teraz

„Pracujemy tu z czternaściorgiem studentów różnych kierunków. Studia są tu interdyscyplinarne, więc oni studiują równocześnie na kierunkach: aktorskich, reżyserskich, multimedialnych. Zgłębiają taniec, literaturę, czy kompozycję muzyczną. Są w wieku od 18 do 23 lat, mają różnorodne korzenie… Cóż, Amerykanie to społeczeństwo imigrantów. Nikt tu jednak nie ma potrzeby grzebania w prochach przodków: oni są po prostu Amerykanami, świat jest do zrobienia tu i teraz.
Panuje tu duch niesamowitej pracowitości – ale ich główną motywacją jest POZNANIE, póki co nie „kariera”, nie pieniądze … Chcą się uczyć, chcą zmienić świat. Mają poczucie odpowiedzialności za los mieszkańców tej ziemi.”
Ewa Wójciak z Michigan, USA

Top