Spór o odbudowę

Debata wokół książki Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji zbierającej i pogłębiającej materiały z wystawy Spór o odbudowę, jednej z najgłośniejszych warszawskich wystaw ostatnich lat, przygotowanej w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 7 w 2015 roku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum Warszawy.

Podczas debaty w Teatrze ÓSMEGO Dnia przybliżymy zasadnicze punkty i momenty sporu o odbudowę Warszawy oraz ich ideowe i polityczne uzasadnienia zrekonstruowane w ramach wystawy Spór o odbudowę i publikacji Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, a zapoznane, zniekształcone we współczesnej debacie publicznej. Odwołamy się też do napięć, sporów, jakie wywołała sama wystawa Spór o odbudowę, wynikających między innymi z kuratorskiej decyzji włączenia w ramy wystawy wiedzy wypracowanej przez aktywistów lokatorskich oraz ze strategii pracy aktywistów z instytucją sztuki. Przyglądniemy się sposobom konstruowania historii na potrzeby legitymizacji reprywatyzacji gruntów i nieruchomości po 1989 roku, „czyszczenia kamienic”, brutalnych wysiedleń lokatorów oraz nie kwestionującym tej legitymizacji miejskim politykom mieszkaniowym. Zastanowimy się jakie taktyki, metody pracy – instytucjonalne i aktywistyczne – mają moc ich kontrowania, w tym poprzez odzyskiwanie pamięci o kosztach społecznych, publicznych powojennej odbudowy miast.  A w szerszym zakresie – na ile możliwe są koalicje ruchów społecznych i publicznych instytucji kultury w budowaniu historii ludowej, jej aktualizacji w toczonych dziś walkach socjalnych. 

W debacie udział weźmie Tomasz Fudala, kurator wystawy Spór o odbudowę i redaktor książki Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji , Szymon Maliborski, współkurator wystawy,  Maria Burza i Antoni Wiesztort z kolektywu Syrena, autorzy części wystawy poświęconej współczesnym walkom lokatorskim z reprywatyzacją W. OSKARŻA, Rafał Jakubowicz, autor prezentowanego podczas wystawy reliefu Musicie coś zrobić [Jolanta Brzeska] oraz Jarosław Urbański z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Debatę poprowadzi Dorota Grobelna.

„Spór o odbudowę Warszawy to opowieść o odważnych planach naprawy miasta, o kontrowersjach wokół Biura Odbudowy Stolicy, ale także o „kuratorach z Karaibów” i o patologiach reprywatyzacji – jednym słowem o najnowszych dziejach Warszawy. O historii, w której „nic się nie kończy i nic nie jest na zawsze”, piszą badacze, muzealnicy i varsavianiści, mówią aktywiści i działacze społeczni. Odkrywamy ją w mało znanych dokumentach archiwalnych.”  (http://artmuseum.pl/pl/publikacje/spor-o-odbudowe-warszawy-od-gruzow-do-reprywatyacji)

Tomasz Fudala – historyk,  i krytyk sztuki, pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor artykułów w prasie i magazynach artystycznych (m.in. w „Artforum”, „Domus”, „Odra”, „Obieg”, „Sekcja”) oraz w katalogach wystaw. Kurator wszystkich edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE (od 2009). W 2016 roku uhonorowany medalem Bene Merentibus, przyznawanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Szymon Maliborski – historyk sztuki, kulturoznawca, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor projektów artystycznych Krakowskie Sny Amona Goetha i Muzeum Alternatywnych Projektów Społecznych; wraz z Danielem Rycharskim od 2015 realizuje projekt  Pomnik chłopa, prezentowany dotychczas w kilkunastu miejscowościach. Współkurtaor festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 7 Spór o odbudowę oraz WARSZAWA W BUDOWIE 8 Wreszcie we własnym domu. Publikował m.in. w „Didaskaliach”, „Znaku”, „Obiegu”, „Szumie”.

Antoni Wiesztort – członek Kolektywu Syrena i Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów zajmujących się badaniami i walką o dostępne mieszkania, współautor produkcji TV Kryzys, w tym Syrena to strajk!, pracownik anarchistycznej jadalnio-księgarni Cafe Kryzys. Publikował m.in. w „Le Monde Diplomatique – edycja polska”, tygodniku „Przekrój”, miesięczniku „A!Tak” i innych czasopismach/broszurach anarchistycznych.

Maria Burza – członkini Kolektywu Syrena i Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów zajmujących się badaniami i walką o dostępne mieszkania, współautorka produkcji TV Kryzys, w tym Syrena to strajk!, pracowniczka anarchistycznej jadalnio-księgarni Cafe Kryzys. Publikowała m.in. w „Le Monde Diplomatique – edycja polska”, tygodniku „Przekrój”, miesięczniku „A!Tak” i innych czasopismach/broszurach anarchistycznych.

Rafał Jakubowicz – absolwent ASP oraz UAM w Poznaniu; prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; członek OZZ Inicjatywa Pracownicza. W ramach wystawy Spór o odbudowę zrealizował projekt  Musicie coś zrobić, poświęcony pamięci zamordowanej działaczki lokatorskiej, Jolanty Brzeskiej.  Obecnie, razem  z Katarzyną Czarnotą, realizuje cykl interdyscyplinarnych zajęć Instytutu Socjologii UAM i Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej poświęconych procesom gentryfikacyjnym w Poznaniu  Interwencje socjologiczne w Kontekście Sztuki Współczesnej.

Jarosław Urbański – socjolog i działacz społeczno-polityczny związany ze środowiskiem poznańskiego Rozbratu, członek Federacji Anarchistycznej, współzałożyciel  OZZ Inicjatywa Pracownicza i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Autor licznych badań, projektów aktywistyczno- badawczych. Autor książek: Globalizacja a konflikty lokalne (2002), Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura (2005),  Prekariat i nowa walka klas (2014), Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu (2016), a także licznych artykułów, w tym poświęconych historii ruchów robotniczych, problematyce konfliktów społecznych, nierówności i ruchów społecznych, szczególnie pracowniczych.     

Dorota Grobelna –  historyczka kultury, kuratorka sztuki, w tym wystawy i działań „KontenerART”, będących odpowiedzią na budowę przez władze Poznania kontenerowego getta socjalnego czy cyklu „Mieszkalnictwo” w ramach wystawy  Marthy Rosler „Poradnik dla zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce” w CSW ZU; obecnie współpracuje przy cyklu zajęć Instytutu Socjologii UAM i Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP poświęconych procesom gentryfikacyjnym w Poznaniu  Interwencje socjologiczne w Kontekście Sztuki Współczesnej realizowanych przez Katarzynę Czarnotę i Rafała Jakubowicza; członkini Koalicji dla Mieszkańców Stolarskiej (2012), Komisji Środowiskowej Pracownicy Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza.

 

Poniedziałek 24 kwietnia, godz. 19.00 | Teatr ÓSMEGO Dnia

Wejściówki: 1 zł

Top
%d bloggers like this: