Historie ludzi bez historii (10) // Agata Błoch, Michał Rauszer

Data: 2022-05-12 19:00
Miejsce: Poznań
Ceny: 0 zł
Link bilety: https://www.facebook.com/events/753454445863293?ref=newsfeed

Spojrzenie na dzieje z perspektywy tych, których spojrzenia nigdy nie uwzględniano w oficjalnych narracjach historycznych wywraca do góry nogami nasz obraz przeszłości i procesów społecznych. Ta reguła ma charakter uniwersalny. Dotyczy zarówno dziejów chłopów pańszczyźnianych w dawnej Rzeczpospolitej jak i szeroko rozumianej ludności podporządkowanej w transatlantyckim Imperium Portugalskim.
Rzeczywistość widziana z „żabiej perspektywy” zmienia proporcje i priorytety. Wypełnia ją nie tyle celebracja władzy ile opór i unikanie jej zachłannych macek. Zamiast wielkiej polityki zaczynamy dostrzegać nieheroiczną treść życia bezimiennych mas – rozmaite sposoby dostosowania do panujących warunków, wykorzystywania licznych dziur i luk w systemie społecznym dla poprawienia swojego bytu. Te dwie strategie zmiany były w jakimś stopniu globalne – zniewoleni stosowali je zarówno na zachodnich jak i wschodnich krańcach nowożytnego świata atlantyckiego. Używane przez chłopów pańszczyźnianych, niewolników afrykańskich, ludność rdzenną kolonii, a wreszcie kobiety pociągały za sobą różne skutki. Dostosowanie bywało skutecznym narzędziem indywidualnego sukcesu jednostek, ich społecznego awansu, zbiorowy opór bywał czynnikiem zmiany społecznej, podkopywał struktury zniewolenia. Jedne i drugie przyczyniały się do transformacji społeczeństw na różnych poziomach – ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Jedne i drugie splatały się ze sobą w codziennym życiu zwykłych ludzi.
W najnowszym wydaniu cyklu „Historie ludzi bez historii” spotkamy się z dwojgiem badaczy grup i klas podporządkowanych – historyczką Agatą Błoch, autorką wydanej niedawno książki „Wolni i zniewoleni”, opowiadającej o życiu ludności poddanej w Imperium Portugalskim w XVI-XVIII wieku oraz antropologiem Michałem Rauszerem, który w swojej „Sile podporządkowanych” bada różne strategie ludowego oporu skupiając się na sytuacji w Rzeczpospolitej szlacheckiej i w okresie rozbiorów. Będziemy rozmawiać o buncie i dostosowaniu, o codziennym życiu i codziennym oporze, o skazanych na milczenie i pozbawionych znaczenia ludziach, których praca, cierpienie i walka położyły fundamenty pod świat jaki znamy pod nazwą nowoczesności.

Goście:
Agata Błoch, Michał Rauszer

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz (Le Monde diplomatique – edycja polska)

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Zapisując się do naszego newsletera wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu.

Do teatru można się dostać komunikacją miejską. Najbliższe przystanki tramwajowe, to: przystanek Ratajczaka (ul. Św. Marcin), przystanek Pl. Wolności (przy budynku Arkadii w którym mieści się Teatr Ósmego Dnia), przystanek Pl. Cyryla Ratajskiego.

Koperta parkingowa znajduje się po drugiej stronie ulicy Ratajczaka, vis a vis wejścia do Teatru.

Wejście do budynku Arkadii w którym mieści się m.in. Teatr Ósmego Dnia – wysokie schodki uniemożliwiające samodzielne dostanie się do budynku, brak domofonu, dzwonka itp. Przy wejściu brak poręczy. Drzwi otwierają się bez problemu.

Teatr Ósmego Dnia znajduje się na II piętrze budynku. Po wezwaniu, wcześniejszym umówieniu się, obsługa pomaga dostać się do środka budynku. Po przejechaniu drzwi wejściowych osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu może skorzystać (w asyście pracownika teatru) z dostania się do windy.

Sale teatru znajdują się na II piętrze, wymagany transport windą. Winda – przyciski na odpowiedniej wysokości, lektor, brak znaczeń brajlowskich.

Przy drzwiach wejściowych do Teatru jest dzwonek, umiejscowiony jednak zbyt wysoko. Drzwi wejściowe do Teatru o odpowiedniej szerokości, otwierają się łatwo.

Wjazd na salę teatralną bez przeszkód. Dla osób na wózkach miejsca na widowni przewidziane są w jej dolnej części.
Wjazd do kasy bez przeszkód.

Toaleta dla osób na wózkach dostępna na III piętrze, konieczność dostania się do niej windą.

Szatnia spełnia kryteria dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wstęp
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (w skrócie Teatr Ósmego Dnia), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrosmegodnia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Szymon Bojdo, email: biuro@teatrosmegodnia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  61 855 20 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacja na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/)

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.jpg
© 2017 Teatr Ósmego Dnia
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystając z serwisu akcetujesz pliki cookies.
Ok