Teatr Ósmego Dnia prowadzi działania edukacyjne na wielu płaszczyznach.

1. Warsztaty teatralne – dla młodzieży i dorosłych – pozwalające w praktyce i wspólnej pracy poznać metody pracy scenicznej wypracowane przez Teatr.

2. „Rozmowy o Polsce” – spotkania z teatrem, adresowane dla uczniów szkół średnich i ich opiekunów/nauczycieli. Ich osią jest zwykle jeden ze spektakli Teatru Ósmego Dnia, poruszający ważki społecznie temat, a po pokazie uczniowie mają szanse rozwinąć temat w rozmowie z aktorami.

3. Spotkania autorskie – spotkania z autorami książek, które poruszają trudne, bywa, ze i kontrowersyjne, ale społecznie aktualne i istotne tematy.

Top