OFF: PREMIERY / PREZENTACJE 2017

Teatr Ósmego Dnia zaprasza niezależnych twórców teatru, sztuk performatywnych i wizualnych  do udziału w VI edycji konkursu OFF: PREMIERY / PREZENTACJE. Zachęcamy do nadsyłania scenariuszy i projektów przedstawień, dla których motywem przewodnim dla tegorocznego konkursu jest wiersz Stanisława Barańczaka, pt.„Ci, którzy jedzą grzanki, będą jeść suchary”

Ci, którzy jedzą grzanki, będą jeść

suchary; nic się nie zmieni; ci wszyscy

poubierani dzisiaj

w skarpetki , w szelki, wyfasują jutro

pas i onuce; i pójdą, nakryci

paradoksalnym parasolem ognia,

co prawda tyralierą,

ale tym samym krokiem

marszowym, którym wczoraj szli spod feretronów

pod transparenty;

niedzielny spacer zmieni się w codzienny marsz.

 

Ci, którzy liżą kłami, będą gryźć

kraty, lecz nic się nie zmieni, bo wszyscy

przezornie stracą dzisiaj

kły i siekacze, by przeżuwać jutro

tylko jedzenie; siądą, osłonięci

paradoksalnym parawanem murów,

wprawdzie w wieżach strażniczych,

lecz na tym samym stołku,

który stał jeszcze wczoraj przy stole i pryczy

pod ścianą celi;

niedzielna drzemka zmieni się w codzienną straż.

 

Ci, którzy biją czołem, będą bić

w twarz, ale nic się nie zmieni; ci wszyscy,

co nie umieją dzisiaj

spoglądać w oczy, będą strzelać jutro

pomiędzy oczy; pójdą, zagarnięci

paradoksalną paradą pobitych,

wprawdzie unosząc ramię,

ale tym samym ruchem,

którym umieli wczoraj wznieść ręcę do góry

lub złożyć dłonie;

niedzielna msza przemieni się w codzienną kaźń.”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie scenariusza lub kilkustronicowego opisu projektu teatralnego/performatywnego, biorącego pod uwagę założenia programowe konkursu:

  • autorski charakter projektu, co oznacza, iż pomysł, idea i tekst miałyby pochodzić od twórców (twórcy),
  • odwołanie się do ww. tematu,
  • konkurs obejmuje wyłącznie projekty salowe,
  • czas trwania projektu nie może być krótszy niż 30 min.

 

Organizator zabezpiecza na organizację konkursu środki w wysokości 30 000 zł oraz:

  • umożliwi korzystanie z sali teatralnej, zaplecza i wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora konkursu w trakcie produkcji i realizacji premiery,
  • udzieli pomocy merytorycznej, technicznej, organizacyjnej i promocyjnej przy produkcji spektaklu,
  • zabezpieczy realizatorom możliwość zakwaterowania w trakcie produkcji premiery spektaklu.

 

Ilość zwycięskich projektów będzie uzależniona od ich oceny merytorycznej, jak również oceny budżetów spektakli zgłoszonych w konkursie.

 

Premiera zwycięskiego spektaklu / spektakli odbędzie się w siedzibie Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, w uzgodnionym przez twórców i organizatorów terminie, nie później jednak niż do końca 2017 r.

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. O wynikach konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej teatru oraz na fanpageu teatru na facebooku.

 

Zapraszamy i czekamy na Wasze propozycje!!!

Do pobrania:

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

 

Top