LOS. FOTOGRAFIE Z GRUZJI

Gruzja jest współczesnym fenomenem – powstała po upadku Związku Radzieckiego, choć jest państwem z wielowiekową tradycją. Kraj należący do Bliskiego Wschodu, choć położony na dalekich krańcach Europy. Terytorium transgraniczne – kultur, religii, systemów.

 

Katarzyna Majewska, kulturoznawca, fotograf, autorka metody fotograficznej superwizji kultury prezentuje na kolejnej wystawie w cyklu „Arcana Mundi”, zapis dokumentujący los Gruzinów. Zwykłych ludzi.
Prezentowane fotografie stanowią w większości portrety osób napotkanych przypadkowo w naturalnych życiowych kontekstach. Zapisane fragmenty rzeczywistości stanowią dokument przejściowych sytuacji i zdarzeń. Autorka podkreśla, że pragnie ocalić to, co za kilka lat będzie nieuchwytne ulegając bezpowrotnej przemianie w procesie dochodzenia do „ideałów społeczeństwa zachodniego”.

Fotografie Katarzyny Majewskiej korespondują z metodą pracy Ireny Jarosińskiej – jej „pismem obrazkowym” oraz zapisem socjologicznym Zofii Rydet. Chodząc własnymi ścieżkami, autorka znajduje proweniencje z gruzińskimi fotografami – Jurijem Meczitowem czy Micheilem Nasbergiem.
„…Jako przybysz z innego świata pragnę uchwycić to co uznaję za istotę odrębności gruzińskiego społeczeństwa dzisiaj.
Gruzini będący obecnie w drodze ku, jak się powszechnie mówi, Europie, funkcjonują w sposób odrębny od naszego. Powiązani bardzo silnymi relacjami wspólnotowymi, niezwykle mocno osadzeni w tradycji, są społeczeństwem, które przechodzi transformację od społeczeństwa poradzieckiego ku pewnej niewiadomej. Nieliczni osiągają bogactwo i wysoki status materialny, pozostali toczą swoje powszednie i przewidywalne życie, często na granicy przetrwania, prowadząc zwyczajną walkę o byt. Jednak dla nich jest to przyjmowany i uznawany los, kolej rzeczy. Godnie i bez smutku przyjmują to co jest możliwe, wypatrując lepszej przyszłości, tkwią spokojnie w tym co jest im dane. …” – mówi Katarzyna Majewska.
Wystawa towarzyszy spotkaniu z dr Wachtangiem Maisaią, byłym więźniem politycznym w Gruzji, który przybliży temat praw człowieka w tym kraju.

Otwarcie 16 listopada 2017 r. – godzina 20.30
Kurator wystawy – Marcin Olejnik
Listopad / Grudzień 2017

Rezerwacje wejściowek: teatr@osmego.art.pl, 61 855 20 86

Top
%d bloggers like this: