Kolce po różach czyli Gldantanamo

Współczesna Gruzja, państwo położone na Kaukazie, uchodzi za kraj zmierzający do członkostwa w UE i NATO. Panuje też opinia, że przestrzega się tam demokratycznych norm i docenia wartości kultury europejskiej. Po tak zwanej Rewolucji Róż, w istocie przewrocie państwowym, który miał miejsce w 2003 roku, do władzy doszedł młody polityk – Micheil Saakaszwili. Następnie został trzecim prezydentem Gruzji, zastępując na tym stanowisku byłego ministra spraw zagranicznych ZSRR Eduarda Szewardnadzego. Społeczeństwo zmęczone okresem transformacji – od komunizmu do kapitalizmu, wyniosło do władzy człowieka, w którym pokładane były liczne nadzieje związane z wolnością, demokracją, prawami człowieka. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Przez długi czas, nikt – w tym liczni politycy europejscy i polscy, nie widział lub nie chciał widzieć nadużyć ówczesnego prezydenta Gruzji. Z młodego, wykształconego „na Zachodzie” demokraty reformującego swoje państwo, przeistoczył się w autokratę, łamiącego prawa człowieka, tolerującego tortury w więzieniach, ukrywającego przestępcze działania swoich współpracowników.

Zmiana władzy w Gruzji, która w wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich nastąpiła w latach 2012 – 2013, przyniosła powołanie komisji parlamentarnej do zbadania przypadków więzienia ludzi za ich działalność polityczną. Takich przypadków udało się udokumentować ponad 150. Jedną z osób z listy więźniów politycznych w okresie rządów Micheila Saakaszwilego, jest Wachtang Maisaia, politolog, ekspert i znawca problemów terroryzmu na Kaukazie, były współpracownik struktur NATO, obecnie wykładowca na tbiliskich uczelniach. Jego przypadkiem zwanym „Maisaia Case”, zajmują się: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, komisja Rady Europy oraz gruzińskie organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka. Aresztowany pod sfingowanym zarzutem, więziony, bity, podejmuje w tbiliskim więzieniu nr 8 – Gldani, głodówkę.

Guantanamo – amerykańskie więzienie okryte złą sławą. Gldani – gruzińskie więzienie okryte równie złą sławą. Z połączenia tych dwóch nazw powstało Gldantanamo. Jak to się stało, jak to się dzieje nadal, że we współczesnym wydawałoby się cywilizowanym świecie, stosowane są w więzieniach wymyślne tortury i formy przesłuchań… A wszystko w imię wolności i demokracji.

Robert D. Kaplan pisał w swojej książce zatytułowanej „Na wschód od Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie” – cyt.: „…amerykańska wersja demokratycznego kapitalizmu stanowiła wzór dla byłego świata komunizmu”.

Dr Wachtang Maisaia przybliży faktyczną sytuację w Gruzji, jej jasne i ciemne strony. Jako bezpośredni uczestnik zdarzeń da świadectwo co znaczy prawo człowieka do życia w pokoju, w „prozachodnim”, wspieranym przez UE i USA kraju Kaukazu.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany fragment filmu dokumentalnego pt.: „Beacon of democracy” w reżyserii Giorgiego Chaindrawy. Film poświęcony jest sytuacji politycznej w okresie rządów prezydenta Micheila Saakaszwilego (2004 – 2013).

Prowadzenie spotkania – Marcin Olejnik, kulturoznawca,
autor książki pt.: „Dylematy współczesnej Gruzji”.

Teatr Ósmego Dnia
Poznań, ul. Ratajczaka 44
16 listopada 2017 r.
godz. 19.00
Wejściówki – 1 zł; rezerwacja: 61 855 20 86, teatr@osmego.art.pl

Top
%d bloggers like this: