„Kampusy” – podróż T8D do USA

Ponad dwutygodniowy pobyt Teatr Ósmego Dnia na amerykańskim uniwersytecie, w ramach polsko-amerykańskiego projektu „Kampusy” organizowanego przez Instytut im. Adama Mickiewicza:
„Projekt promocji Polski na campusach w Stanach Zjednoczonych to wymiana kulturalna pomiędzy Polską a wybranymi najlepszymi uczelniami. Obecnie projekt obejmuje swoim oddziaływaniem pięć szkół: Harvard, MIT, Princeton, Yale i University of Michigan. Naszym głównym celem jest zmiana wizerunku Polski wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mieli decydujący wpływ na postrzeganie naszego kraju w USA i na świecie. Planujemy rozmaite formy współpracy: od prezentacji gotowych projektów, przez koprodukcje i produkcje studenckie, po programy study abroad, pobyty rezydencyjne, warsztaty, konferencje i publikacje. Wszystkie te działania łączy próba pogodzenia kultury i nauki.”

Teatr Ósmego Dnia trzykrotnie pokaże studentom Uniwersytetu Michigan spektakl „Teczki”, pozostały czas wypełnią warsztaty, pokazy filmowe dot. naszych realizacji teatralnych oraz seminaria. Ewa Wójciak powtórzy swój wykład pt. „Kiedy i jak należy powiedzieć ‚nie’?” (wcześniej prezentowany i bardzo dobrze przyjęty na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku).
Teatr uczestniczy w programie już drugi raz, kilka lat temu prezentował swój dorobek na Uniwersytecie Yale.

Top