IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem Konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu, instytucje naukowe i artystyczne oraz  i wolontariusze.

Konkurs ma umożliwić osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. W składzie jury zasiądą:

  1. dr Magdalena Hasiuk- Świerzbińska –Instytut Sztuki PAN w Warszawie.
  2. prof. em. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak –teatrolożka, kierownik Zakładu Teatru i  Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej na UAM.
  3. Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu.
  4. Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka  Teatru Ósmego Dnia.
  5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM.
  6. kpt. Filip Skubel – specjalista OISW w Poznaniu.

Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje zakłady karne wszystkich kategorii i areszty śledcze.            Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne :

Zakład Karny w Krzywańcu, grupa „IMPRO”

Zakład Karny w Łupkowie, grupa” Teatr dwóch scen”

Zakład Karny w Wierzchowie, grupa „WGT

Areszt Śledczy w Opolu, grupa „Druga Szansa”

Oddział Zewnętrzny w Turawie – AŚ w Opolu, grupa „Widno-kręgi”

Zakład Karny w Kwidzynie, grupa „ Korektor”

Zakład Karny Wrocław nr 1, grupa „Jubilo”8

Areszt Śledczy Kraków – Podgórze, grupa „Restart”

Oddział Zewnętrzny Kalisz – AŚ w Ostrowie Wlkp. – grupa „Epizod”

Areszt Śledczy w Poznaniu, grupa „Teatr Innego Świata”

Oddział Zewnętrzny ul. Nowosolska – AŚ w Poznaniu

Zakład Karny w Sztumie, grupa „Piktogram”

 

Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier, ograniczeń.

W Teatrze Ósmego Dnia wystąpią:

środa, 26 kwietnia

godz. 16:10
ZK Kwidzyn
Korektor
„Okrutny Zapach Perfum”
35 minut

godz. 17:10
ZK Sztum
Piktogram
„Czekając na…”
60 minut

godz. 18:30
ZK Krzywaniec
Impro
„Poczta Anielska”
60 minut

czwartek, 27 kwietnia,

godz. 16:10
AŚ Kraków Podgórze
Restart
„Za 5 godzin zobaczę Jezusa”
45 minut

godz. 17:15
OZ Moszczaniec
Teatr Dwóch scen
„Zielony kapturek”
45 minut

godz. 18:20
AŚ w Poznaniu
Teatr Innego Świata
50 minut

Top