Informacja

Informacja o zawarciu ugody między Ewą Wójciak – Pleyn a Teatrem Ósmego Dnia i Miastem Poznań

 

Teatr Ósmego Dnia informuje o zawarciu ugody pozasądowej między Ewą Wójciak – Pleyn a Teatrem Ósmego Dnia reprezentowanym przez panią dyrektor Małgorzatę Grupińską-Bis i Miastem Poznań reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Poznania, służącej pojednaniu i zakończeniu długotrwałych sporów sądowych, w których powódką i skarżącą była Ewa Wójciak – Pleyn. Strony ugody stwierdziły, że dalsze prowadzenie sporów nie będzie służyło żadnej ze stron, a  toczące się postępowania sądowe zostały wszczęte w innej konfiguracji politycznej i osobowej, przy czym do tej pory nie zapadły w nich żadne prawomocne rozstrzygnięcia sądowe. Jednocześnie zarzuty stawiane aktom prawnym Miasta Poznania przez Ewę Wójciak-Pleyn nie znalazły potwierdzenia w dotychczas zapadłych wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Strony ugody zobowiązały się ponadto do opublikowania informacji o fakcie zawarcia ugody. Ustalono, że każda ze stron poniesie we własnym zakresie dotychczasowe koszty ww. postępowań sądowych.

Top